Saturday, April 17, 2010

Pivot Raizin volt stabilizer installation(memasang pivot raizin volt stabilizer)

Warning ==install safely and surely by following these instruction,please be very careful about connecting the positive and negative cables,mixing these up will cause damage to the product. "amaran"hati-hati semasa pemasangan alat ini ke terminal positive dan terminal negative,kesilapan penyambungan keterminal boleh merosakkan alat ini.
1.Remove the negative cable from negative terminal battery.Mula -mula buka cable di negative bateri kereta.

2.Connect positive raizin cable to the positive battery terminal and tighten the nut securely.Sambungkan cable positive raizin ke terminal positive bateri,ketatkan skru secukupnya.
3.Properly connect the negative cable to the negative battery.connect the negative cable raizin to the terminal
of negative battery cable.during connection current sparks may be emitted but dont worry this is not a defect.Make sure the raizin blue led lamp goes on.Sambungkan negative cable ke terminal negative bateri.sambung negative cable raizin ke cable negative beteri.semasa penyambungan akan berlaku sedikit percikan current tapi jangan risau itu adalah perkara normal,Pastikan lampu kecil di kotak raizin menyala.


4.Decide installation place ,make sure the place is safe and a flat surface where the unit can be fixed with double sided tape.cari tempat yang selamat dan sesuai untuk melekatkan unit raizin ni.kat kereta member ni dia nak lekat ke kotak fius,pastikan bonet tidak sangkut ke alat ini dan kemaskan kable..selesai.
diypomen facebook

2 comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails